Beëindiging project Ghana

doorEllen Duijvestijn

Beëindiging project Ghana

Sinds een aantal jaren is onze foundation actief in Rwanda en Ghana. We hebben in deze landen al diverse projecten uitgevoerd op het gebied van kwaliteit en veiligheid. We dragen kennis en vaardigheden over aan artsen en verpleegkundigen om hen in staat te stellen de kwaliteit van leven van hun patiënten te verbeteren en soms zelfs levens te redden. Bij projecten die wij aanpakken, kun je denken aan een verbetering van de logistiek op de Spoedeisende Hulp en ambulance, implementatie van een protocol voor de behandeling en verzorging van CVA-patiënten of onderwijs aan artsen. Bij alle projecten maken we tevoren heldere afspraken over de te behalen doelen, verantwoordelijkheden en benodigde middelen.

In Ghana hebben wij ons project verbonden aan de St. Theresa Clinic en we zijn daar gestart in samenwerking met de stichting Eyes on Ghana. Het doel was om de algemeen directeur en de nieuwe arts bij de ontwikkeling van de bestaande kliniek naar een ziekenhuis te ondersteunen door het opleiden van (nieuwe) medewerkers. Daarbij lag de focus op het structureren van werkprocessen, kwaliteitsverbetering, medische behandeling en patiëntbenadering.

Na een voorbereidingsperiode van twee jaar hebben we tussen september 2017 en mei 2019 vier trainingsreizen gemaakt. Tijdens deze reizen is volop geschoold en getraind. Na deze periode hebben we een evaluatie opgesteld, waarin we de gerealiseerde voortgang hebben bepaald. Deze hebben we gedeeld met het management van het ziekenhuis. Helaas hebben we moeten constateren dat er onvoldoende draagvlak is voor onze inspanningen. Dit heeft tot gevolg dat we de projectdoelstelling niet gaan behalen. Daarom hebben we met pijn in het hart moeten besluiten om het project Ghana te beëindigen.

We vinden het belangrijk dat we met onze investeringen echt een verschil maken in de kwaliteit van leven in Afrika en helaas zien we hiervoor op dit moment geen mogelijkheden op ons project in Ghana. We zijn alle collega’s die energie en tijd hebben gestoken in het project dankbaar. We zullen ons beraden op een nieuw te starten project. Zodra daarover meer nieuws is, horen jullie van ons.

Over de auteur

Ellen Duijvestijn administrator