Mei

Werkbezoek mei 2019

Tussen 6 en 16 mei zijn Joanne Baris en Paula Grabijn weer in Ghana geweest om ondersteuning te bieden in Theresa’s Clinic in Accra. Lees hieronder hun ervaringen.

Eerdere reizen
In 2018 hebben wij twee reizen naar de Theresa Clinic gemaakt waarin we veel kennis hebben overgedragen door middel van het geven van lessen. We hebben tijd geïnvesteerd in het opruimen van ruimtes en het herindelen van de beschikbare materialen. Ook hebben we het triage systeem geïntroduceerd en is een aantal verpleegkundigen aangewezen om de rol als ‘supervisor’ op zich te nemen bij voorbehouden handelingen. De taak van de supervisor is dat hij/zij erop toeziet dat er word gewerkt volgens de aangeleerde methodiek en dat de kennis wordt overgedragen aan het overige personeel.

Deze reis
Het is ons opgevallen dat er tijdens onze afwezigheid hard is gewerkt. Er is op diverse plaatsen zuurstof aanwezig, die veilig is gemonteerd en de operatiekamer is verder in gereedheid gebracht.

Deze reis lag de focus op het meewerken met het verplegend personeel. Door mee te werken hebben wij de verpleging kunnen begeleiden bij het toepassen van de vergaarde kennis in de praktijk. Een voorbeeld hiervan is de ABCDE-methode. Meerdere keren hebben wij het verplegend personeel geholpen met het opvangen van de patiënt via deze methode. Op deze manier krijgt het personeel meer inzicht op welk gebied er zorg nodig is. Dit is belangrijk omdat de arts niet altijd direct in de buurt is en de verpleging dan verantwoordelijk is voor het bieden van de eerste hulp. Het meegebrachte kaartspel was aanleiding voor leuke vragen en goede discussies.

Ook hebben we deze reis aandacht besteed aan de voorbehouden handelingen zoals infuus prikken. Tijdens onze vorige reis zijn hiervoor supervisors aangewezen zoals eerder beschreven. Paula heeft als docent de supervisors geleerd hoe zij tijdens het uitvoeren van een voorbehouden handeling een collega de juiste richting in kunnen sturen door het geven van goede feedback. Het gaf ons voldoening om te zien hoe goed dit werd opgepakt in de praktijk.

Dagelijks melden zich al vroeg veel mensen bij de kliniek en daarom is een goede triage erg belangrijk. Tijdens eerdere reizen hebben we om die reden het Manchester Triage Systeem geïntroduceerd. Het was goed om te zien dat ook na ons vertrek deze kleurcodes werden toegepast om patiënten te typeren op urgentie. We hebben deze reis aandacht besteed aan het juiste kleurgebruik: rood voor de meest urgente patiënten en blauw voor de minst ernstige gevallen. Ook bespraken we welke acties er moeten worden genomen bij hoge urgentie en op welke wijze de wachtkamer juist kan worden gecoördineerd.

Vervolg
De kliniek verwacht binnen enkele weken geaccrediteerd te worden als primair ziekenhuis. Het plan is om te gaan starten met kleine operaties. We hebben nog wat tips gegeven voor een praktische en veilige indeling van de operatiekamer en voor een optimale luchtbehandeling.