Ons logo

Met ons logo willen wij graag laten zien, waar wij voor staan. Dit doen wij onder andere door het lettertype “Ubuntu” dat wij in ons logo gebruiken. “Ubuntu” is een begrip uit de Afrikaanse Bantoetalen. Het betekent dat ieders menselijkheid onlosmakelijk verbonden is met de menselijkheid van anderen. Dit heeft een spirituele betekenis, maar voor ons heeft het vooral een praktische toepassing.

Het logo zelf stelt een Afrikaanse savanne met familie voor. Hiermee drukken we uit dat wij met ons werk een bijdrage willen leveren aan een verbetering van de Afrikaanse gezondheidszorg, in het bijzonder in ziekenhuizen.

De ster in de linkerbovenhoek tot slot, symboliseert de Afrikaanse zon. Deze ster staat ook in het logo van het Maasstad Ziekenhuis en op deze wijze geven we de verbondenheid van de stichting met het Maasstad Ziekenhuis weer. Dit geldt ook voor de overeenkomende kleurstelling van de logo’s van onze stichting en van het Maasstad Ziekenhuis.