Bestuur en leden

De Foundation Maasstad Ziekenhuis for African Hospitals wordt geleid door een bestuur, dat in haar dagelijkse werkzaamheden wordt ondersteund door drie werkgroepen. Dit zijn de werkgroep Communicatie, werkgroep Fondsenwerving en de werkgroep Opleidingen.
Hieronder stellen wij u de leden graag aan u voor.

Bestuur

Voorzitter – Peter 
Binnen het Maasstad Ziekenhuis ben ik voorzitter van de raad van bestuur. Vanuit deze rol ben ik ook voorzitter van de foundation en leid ik de vergaderingen. Ik probeer mijn netwerk te gebruiken om sponsorgeld binnen te halen, omdat ik het belangrijk vind dat wij als maatschappelijke organisatie als ziekenhuis ook vergelijkbare organisaties in landen waar minder mogelijkheden zijn moeten helpen. Daar zet ik mij graag voor in.
Bestuurslid – Jan 
Binnen het Maasstad Ziekenhuis ben ik Internist-infectioloog.
Vanuit deze rol ben ik betrokken bij behandeling van vele migranten, ook vanuit Afrika.
In die hoedanigheid ben ik betrokken geraakt bij de foundation.
Projectleider – Otto 
Binnen het Maasstad Ziekenhuis werk ik als adviseur kwaliteit en veiligheid en datamanager/data-analist op de Spoedeisende Hulp.
Ik draag bij aan de foundation als projectleider. Ik ben verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de werkgroepen en het bewaken van de voortgang op de twee lopende projecten.
Vanuit mijn kennis en ervaring als o.a. verpleegkundige draag ik graag bij aan de verbetering van de kwaliteit van zorg in Nederland, maar ook ver daarbuiten. Ook mijn naasten die ver weg wonen en het vaak minder goed hebben dan wij gun ik goede gezondheidszorg. Door mijn werk bij de foundation geef ik handen en voeten aan die betrokkenheid.
Secretaris – Mirjam
Binnen het Maasstad Ziekenhuis werk ik als management assistente en interne JCI auditor.
Met mijn jarenlange ervaring op het secretariële vlak draag ik bij aan de foundation.
De visie en de missie van deze mooie stichting spreken mij aan; ik zet mij graag in voor de gezondheidszorg, zowel hier als in Afrika. Daarnaast werk ik graag samen met collega’s van verschillende afdelingen.
Bestuurslid – Riwka
Sinds 2000 werk ik met veel plezier als algemeen kinderarts in het Maasstad Ziekenhuis. Daarnaast ben ik ook actief in de commissie Team Ondersteuning Maasstad Medewerkers, als Peer Supporter en als lid van de commissie Ethiek en de Geneesmiddelencommissie.
Ik draag bij aan de foundation door het delen van mijn ervaring, o.a. binnen de sectie International Child Health van de Nederlandse Vereniging van Kindergeneeskunde. Ik vind het waardevol om mijn kennis en ervaring te kunnen delen met landen met minder middelen en kennis van de gezondheidszorg. Tijdens mijn waarnemingen als kinderarts op Sint Maarten leerde ik dat wederzijds respect en overdracht van kennis waardevol zijn.
Vanuit mijn rol als lid van het bestuur van onze foundation lever ik een bijdrage aan de onderwijsprogramma’s en hoop ik in de toekomst trainingen te kunnen verzorgen in de landen waar wij actief zijn.

Werkgroep Communicatie

Lid werkgroep Communicatie – Marissa 
Binnen het Maasstad Ziekenhuis werk ik als oncologieverpleegkundige op de afdeling Oncologie & Hematologie.
Met de werkgroep Communicatie werken we samen aan de communicatie over onze foundation met als doel fondsen te werven, zodat wij onze kennis en kunde kunnen overdragen en hierdoor een bijdrage kunnen leveren aan verbetering van kwaliteit en veiligheid in Afrikaanse ziekenhuizen.
In mijn rol als oncologieverpleegkundige lever ik patiëntenzorg op de verpleegafdeling Oncologie & Hematologie en op de dagbehandeling waar wij patiënten chemokuren geven. Vanuit mijn gevoel voor patiënten vind ik het fijn om mijn kennis in te zetten voor deze mooie organisatie.
Coördinator werkgroep Communicatie – Ellen 
Binnen het Maasstad Ziekenhuis werk ik als senior marketeer en ben ik verantwoordelijk voor de werving van patiënten voor ons ziekenhuis. In die rol stem ik samen met collega’s het aanbod van het ziekenhuis af op de behoeften van onze patiënten en verwijzers.
In de foundation ben ik coördinator communicatie. Het team organiseert alle communicatie voor de foundation, om zo middelen te genereren, waarmee we de kosten dekken die het opleidingsteam maakt door te reizen naar Afrika.
Vanuit mijn functie als marketeer, staat communicatie dichtbij mij. Die ervaring zet ik mij graag in voor de foundation. Het geeft mij voldoening om op deze manier te kunnen bijdragen aan een betere kwaliteit van leven van mensen in diverse Afrikaanse landen.

Werkgroep Fondsenwerving

Lid werkgroep Fondsenwerving – Angelique 
Binnen het Maasstad ziekenhuis ben ik opleidingsadviseur van het leerhuis van het ziekenhuis, de Maasstad Academie.
Ik draag bij aan de foundation als lid van de werkgroep Fondsenwerving. Ik probeer bij subsidieverstrekkers fondsen te verkrijgen. Bijvoorbeeld bij Stichting Zorg en Zekerheid.
Mijn ervaring in het werven van sponsors voor symposia en congressen zet ik in voor de foundation. Kennis delen om van elkaar te leren vind ik vanuit mijn functie in ons ziekenhuis enorm belangrijk. Kennis delen en overdragen is bij uitstek wat de foundation doet in Rwanda en Ghana. Door fondsen te werven om het inhoudsdeskundigen mogelijk te maken ter plaatse, in Rwanda dan wel in Ghana, kennis over te dragen, probeer ik hieraan bij te dragen.
Coördinator werkgroep Fondsenwerving – Alice 
Binnen het Maasstad Ziekenhuis ben ik teamleider van de Apotheek.
Ik draag bij aan de foundation als lid van de werkgroep Fondsenwerving.
Binnen mijn rol in het Maasstad Ziekenhuis is zorgdragen voor mijn team een belangrijke taak. Ik draag bij aan de foundation, omdat ik geloof dat we met elkaar als teams zaken kunnen veranderen, zowel hier op de werkvloer als voor de projecten in Afrika.
Lid werkgroep Fondsenwerving – Ria 
Binnen het Maasstad Ziekenhuis ben ik project manager op de afdeling Cardio Research.
Ik draag bij aan de foundation als lid van de werkgroep fondsenwerving.
Vanuit mijn rol binnen het ziekenhuis houd ik van een goede samenwerking met collega’s. Die energie zet ik in voor de foundation, omdat ik graag een bijdrage wil leveren aan het verbeteren van de gezondheidszorg in Afrika.

 

Werkgroep Opleiding

Lid werkgroep Opleiding – Joanne
Binnen het Maasstad Ziekenhuis werk ik als verpleegkundige Spoedeisende hulp en forensisch verpleegkundige. Ik werk voornamelijk als verpleegkundige op de Spoedeisende hulp. Daarnaast ben ik ook aandachtsfunctionaris kindermishandeling en huiselijk geweld.
Ik ben bij de foundation betrokken geraakt voor het ontwikkelen van lessen spoedeisende hulp. Inmiddels heb ik al een aantal reizen voor de foundation gemaakt, waarbij ik samen met collega’s scholing heb verzorgd.
De inwoners van Afrika draag ik een warm hart toe en ik vind het geweldig om mijn collega’s in Afrika extra kennis mee te geven in hun werk.
Lid werkgroep Opleiding – Bianca 
Binnen het Maasstad Ziekenhuis werk ik als obstetrie/gynaecologie-verpleegkundige, echoscopist en docent.
Ik draag bij aan de foundation door onderwijs te verzorgen met met als speerpunt moeder en kind en echografie.
Reizen naar Ghana om daar lessen te verzorgen vond ik fantastisch. Ook zet ik mij in voor het wervan van fondsen op informatiemarkten.
Vanuit mijn rol binnen het ziekenhuis draag ik mijn kennis als verpleegkundige graag over om de kwaliteit van leven van patiënten in Afrika te verbeteren. Daarnaast brengt het werk voor de foundation mij ook persoonlijke voldoening en ontwikkeling.
Lid werkgroep Opleiding – Patricia 
Binnen het Maasstad Ziekenhuis werk ik als verpleegkundige op de afdeling traumachirurgie/orthopedie
Ik draag bij aan de foundation door het benodigde lesmateriaal aan te leveren voor onze lopende projecten en door andere vormen van ondersteuning. Van kopietjes maken tot ondersteuning bij fondsenwerving. Tevens ben ik op werkbezoek geweest in Rwanda.
Vanuit mij ervaring als verpleegkundige zet ik mij in voor de werkgroep opleidingen, omdat ik mijn kennis en kunde graag wat breder inzet. Zo lever ik een bijdrage aan het verbeteren van de gezondheidszorg op plaatsen waar de foundation actief is.
Lid werkgroep Opleiding – Florence 
Binnen het Maasstad Ziekenhuis ben ik werkzaam als verpleegkundige op de afdeling intensive care en lid van het kernteam kwaliteit van de IC.
Vanaf het begin ben ik betrokken geweest bij de foundation in meerdere rollen. Met de opleidingsgroep heb ik trainingen verzorgd in diverse Afrikaanse landen. Als werkgroep bereiden we lessen voor, ontwikkelen we lesmateriaal en stemmen we het programma af met de collega’s in onze partnerziekenhuizen.
Door reizen te maken kun je je kennis en vaardigheden delen en je ervaart dat niet alles vanzelfsprekend is in een Afrikaans ziekenhuis. Het leert je om te improviseren en je flexibel op te stellen. Het heeft mij en mijn werk als IC-verpleegkundige verrijkt en mij de mogelijkheid geboden om op een ander niveau met mijn vak bezig te zijn.
.
Lid werkgroep Opleiding – Ingrid 
Binnen het Maasstad Ziekenhuis ben ik spoedeisende hulp verpleegkundige. In die functie draag ik zorg voor de coördinatie op de SEH, vang ik patiënten op en trieer ik hen door de volgorde van behandeling vast te stellen op basis van urgentie.
In de werkgroep help ik bij de voorbereiding van de reizen, maak ik lessen, vertaal ik protocollen en help ik bij verkoop van Afrikaanse artikelen.
Vanuit mijn rol binnen het ziekenhuis draag ik bij aan deskundigheidsbevordering, omdat ik vind dat iedereen recht heeft op goede zorg. Ook lijkt het mij boeiend om eens te proeven aan de cultuur en gezondheidszorg in een ander land.
Lid werkgroep Opleiding – Helma
Binnen het Maasstad Ziekenhuis werk ik als brandwond, kinder- en PICU verpleegkundige en verpleegkundig onderzoeker op het Brandwondencentrum.
Ik draag bij aan de foundation door lessen voor te bereiden en in Afrika collega’s te trainen.
Vanuit die rol bereid ik lessen voor, omdat ik de overdracht van kennis en kunde belangrijk vind. Als je in een Afrikaans ziekenhuis bent, merk je pas hoe goed we het in Nederland hebben. In Afrika is een groot tekort aan water, brandstof, maar vooral kennis. Door middel van de foundation bieden we een uitgestoken hand aan alle collega’s die moeten werken onder moeilijke omstandigheden.
Lid werkgroep Opleiding – Karin 
Binnen het Maasstad Ziekenhuis ben ik verpleegkundige Spoedeisende Hulp en lid van de Verpleegkundige en Verzorgende Adviesraad (VAR). Ook ben ik kwaliteitsfunctionaris op de Spoedeisende Hulp. Ik heb een groot netwerk binnen de organisatie, dat ik graag inzet voor de foundation.
Inmiddels heb ik diverse reizen gemaakt, waaronder ook een inventarisatiereis met als doel te na te gaan of een project bij onze foundation past. Dit was in Ghana, waarvoor ik sinds 2015 projectcoördinator ben.
Het werk voor de foundation vind ik enorm inspirerend, omdat ik heb gezien dat de overdracht van kennis en kunde in Afrikaanse ziekenhuizen het verschil kan maken tussen leven en dood. Die ervaring zet voor mij alles in perspectief.

Lid werkgroep Opleiding – Marcella 
Binnen het Maasstad Ziekenhuis ben ik oncologie- en palliatief verpleegkundige op de Afdeling Longziekten.
Ik draag bij aan de foundation door mijn actieve rol in de opleidingsgroep. Ik schrijf lesmateriaal voor de trainingen die worden gegeven in Afrikaanse landen.
Ik vind het belangrijk om mijn steentje bij te dragen aan de verbetering van zorg in Afrika.