Bestuur en leden

De Foundation Maasstad Ziekenhuis for African Hospitals wordt aangestuurd door een bestuur, dat in haar dagelijkse werkzaamheden wordt ondersteund door 3 werkgroepen. Dit zijn de werkgroep Communicatie, werkgroep Fondsenwerving en de werkgroep Opleidingen.
Hieronder stellen wij u graag aan iedereen voor:

Bestuur

Voorzitter – Peter Langenbach

Binnen het Maasstad ziekenhuis ben ik voorzitter van de Raad van Bestuur. Vanuit deze rol ben ik ook voorzitter van de foundation en leid ik de vergaderingen. Ik probeer mijn netwerk te gebruiken om sponsorgeld binnen te halen, omdat ik het belangrijk vind dat wij als maatschappelijke organisatie als ziekenhuis ook vergelijkbare organisaties in landen waar minder mogelijkheden zijn moeten helpen. Daar zet ik mij graag voor in.

Secretaris – Jan den Hollander

Binnen het Maasstad Ziekenhuis ben ik Internist-infectioloog.
Vanuit deze rol ben ik betrokken bij behandeling van vele migranten, ook vanuit Afrika.
In die hoedanigheid ben ik betrokken geraakt bij de Foundation.

Penningmeester – Jean-Bart Bügel

Binnen het Maasstad ziekenhuis ben ik Manager Financiën Inkoop & Control.
Ik draag bij aan de foundation door: deelname aan het bestuur als penningmeester (o.a. begroting, rapportage en jaarrekening)
Mijn rol binnen het Maasstad ziekenhuis is het zorgen voor een goede financiële bedrijfsvoering en vanuit die rol doe ik de financiën voor de foundation. Dit omdat ik denk dat we onze kennis ook veel breder kunnen uitdragen maar ook kunnen leren van hoe kwaliteit van leven in Afrika wordt beleefd en welke rol gezondheidszorg daar in heeft.

Projectleider – Otto van de Breevaart

Binnen het Maasstad Ziekenhuis werk ik als adviseur kwaliteit en veiligheid en datamanager/data-analist op de SEH
Ik draag bij aan de foundation door als projectleider betrokken te zijn. Ik ben verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de werkgroepen en het bewaken van de voortgang op de 2 projecten die we hebben.
Mij rol binnen het Maasstad ziekenhuis is (zie 1.) en vanuit die rol doe ik (zie 2.) voor de foundation, omdat ik vanuit mijn kennis en ervaring o.a. als verpleegkundige graag bijdraag aan de verbetering van de kwaliteit van zorg in Nederland, maar ook ver daarbuiten. Ook mijn naasten die ver weg wonen en het vaak minder goed hebben dan wij gun ik goede gezondheidszorg. Door mijn werk bij de Foundation geef ik handen en voeten aan die betrokkenheid.

Secretaresse – Judith van Hetten

Binnen het Maasstad Ziekenhuis ben ik secretaresse van de Dialyse afdeling.

Ik draag bij aan de foundation door: de secretariële werkzaamheden voor de Foundation for African Hospitals uit te voeren.
Mijn rol binnen het Maasstad ziekenhuis is secretaresse en vanuit die rol doe ik de secretariële werkzaamheden voor de foundation, omdat ik graag een bijdrage lever aan dit goede doel en het leuk vind om hier met collega’s aan te werken.

Werkgroep Communicatie

Lid werkgroep Communicatie – Marissa Bouman-Burgerhout

Binnen het Maasstad Ziekenhuis werk ik als Oncologie- Verpleegkundige op de afdeling Oncologie & Hematologie.
Ik draag sinds april 2018 bij aan de foundation in de werkgroep communicatie die uit vier leden bestaat. Wij vergaderen regelmatig met elkaar over hoe de communicatie op het gebied van onze foundation verbeterd kan worden, met als doel fondsen te werven zodat wij onze kennis en kunde kunnen overdragen en hierdoor een bijdrage kunnen leveren aan verbetering van kwaliteit en veiligheid in Afrikaanse Ziekenhuizen.
Mijn rol binnen het Maasstad Ziekenhuis is patiëntenzorg leveren op de verpleegafdeling Oncologie & Hematologie maar ook op de dagbehandeling waar wij chemokuren aan patiënten geven. Ik werk 32 uur per week als oncologie- verpleegkundig en vind het leuk om hiernaast mijn kennis te delen en een bijdrage te leveren in deze mooie organisatie.

Coördinator werkgroep Communicatie – Ellen Duijvestijn

Binnen het Maasstad Ziekenhuis ben ik marketeer. Dat houdt in dat ik mij bezighoudt met de werving van patiënten voor ons ziekenhuis. In de praktijk betekent dat samen met collega’s het aanbod van het ziekenhuis afstemmen op de behoeften van onze patiënten.
Ik draag bij aan de foundation als coördinator communicatie. Samen met het team organiseren we heldere communicatie voor de foundation, om zoveel mogelijk middelen te genereren. Hiermee dekken we de kosten die het opleidingsteam maakt door te reizen naar Afrika voor het delen van kennis en kunde.
Vanuit mijn functie als marketeer, sta ik dichtbij communicatie. Met die ervaringen zet ik mij graag in voor de foundation. Het geeft mij voldoening om op deze manier te kunnen bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen in diverse Afrikaanse landen.

Lid werkgroep Communicatie – Celina Hendriksen

Binnen het Maasstad Ziekenhuis ben ik Functioneel Beheerder in de Ziekenhuisapotheek. Ik houdt mij bezig met de medicatie binnen HiX, ondersteuning en opleiding.
Ik draag bij aan de foundation door mijn rol als lid van de werkgroep communicatie. Ik beheer de Facebook pagina van onze foundation en zorg met mijn andere werkgroep leden voor communicatie naar binnen en buiten het ziekenhuis.
Vanuit mijn opleiding en kennis als Farmakundige zet ik mij graag in voor de foundation. Het geeft mij voldoening om de kwaliteit in de zorg in de Afrikaanse ziekenhuis te verbeteren door mijn steentje bij de dragen in de werkgroep communicatie.

Werkgroep Fondsenwerving

Lid werkgroep Fondsenwerving – Angelique Janssens-Jeukens

Binnen het Maasstad ziekenhuis ben ik opleidingsadviseur van het leerhuis van het ziekenhuis, de Maasstad Academie.
Ik draag bij aan de foundation door: Lid van de werkgroep Fondsenwerving. Ik probeer bij subsidieverstrekkers fondsen te verkrijgen. Bijvoorbeeld Stichting Zorg en Zekerheid.
Vanuit mijn ervaring in het werven van sponsors voor symposia en congressen, doe ik de fondsenwerving bij subsidieverstrekkers voor de foundation. Kennis delen om van elkaar te leren vind ik vanuit mijn functie in ons eigen ziekenhuis enorm belangrijk. Kennis delen en overdragen is ook bij uitstek wat de foundation doet in Rwanda en Ghana. Door fondsen te werven om het inhoudsdeskundigen mogelijk te maken ter plaatse, in Rwanda dan wel in Ghana, kennis over te dragen, probeer ik hieraan bij te dragen.

Coördinator werkgroep Fondsenwerving – Alice van der Sluis

Binnen het Maasstad Ziekenhuis ben ik teamleider van de Apotheek.
Ik draag bij aan de foundation door deel te nemen in de werkgroep Fondsenwerving.

Mijn rol binnen het MSZ is als teamleider zorgdragen voor mijn team en vanuit die rol doe ik ook mijn deel voor de foundation omdat ik geloof dat we met elkaar als teams zaken kunnen veranderen zowel hier op de werkvloer als voor de projecten in Afrika.

Lid werkgroep Fondsenwerving – Ria van Vliet

Binnen het Maasstad Ziekenhuis ben ik project manager op de afdeling cardio research.
Ik draag bij aan de foundation als lid van de werkgroep fondsenwerving.
Mij rol binnen het Maasstad ziekenhuis is projectmanager op de cardio research en vanuit die rol werk ik samen met de collega’s van de foundation, omdat ik graag iets wil bijdragen aan het verbeteren van de gezondheidszorg in Afrika.

Werkgroep Opleiding

Lid werkgroep Opleiding – Joanne Baris-Pellen

Binnen het Maasstad Ziekenhuis werk ik als Spoedeisende hulp verpleegkundige en forensisch verpleegkundige. Ik werk voornamelijk als verpleegkundige op de Spoedeisende hulp. Daarnaast ben ik ook aandachtsfunctionaris kindermishandeling en huiselijk geweld.
Ik ben inmiddels ongeveer 5 jaar betrokken bij de foundation in de werkgroep opleidingen. In eerste instantie om lessen te ontwikkelen op het gebied van de spoedeisende hulp. In het voorjaar heb ik mijn eerste reis voor de foundation gemaakt, waarbij ik samen met een collega het verplegend personeel heb geschoold.
Mij rol binnen het Maasstad ziekenhuis is Spoedeisende hulp verpleegkundige en vanuit die rol ontwikkel ik lessen en geef deze lezen in Afrika voor de foundation. Dit omdat ik het werk van de foundation een warm hart toedraag en het geweldig vind om op deze manier ook collega’s in Afrika wat extra kennis te kunnen meegeven in hun werk.

Lid werkgroep Opleiding – Bianca de Beer

Binnen het Maasstad Ziekenhuis werk ik als Obstetrie/Gynaecologie Verpleegkundige, Echoscopist, Docent.
Ik draag bij aan de foundation door onderwijs te geven via de bed-side teaching met als speerpunt moeder en kind en echografie.
Ik heb tweemaal naar Ghana gereisd, hiervoor bereid ik me thuis voor op de lessen en heb ik deelgenomen aan de info- markt.
Mijn rol binnen het Maasstad ziekenhuis is Obstetrie/Gynaecologie Verpleegkundige, Echoscopist en Docent en vanuit die rol ben ik afgereisd naar de st Theresa Clinic te Ghana voor de foundation omdat ik graag wil bijdragen aan het verbeteren van kwaliteit van leven van patiënten elders. Daarnaast geeft het werk voor de foundation mij ook persoonlijke voldoening en ontwikkeling.

Lid werkgroep Opleiding – Patricia den Boer

Binnen het Maasstad Ziekenhuis werk ik als verpleegkundige op de afdeling traumachirurgie/orthopedie
Ik draag bij aan de foundation door het benodigde lesmateriaal aan te leveren voor onze lopende projecten en me verder op alle mogelijke manieren nuttig te maken. Van kopietjes maken tot helpen bij de fondsenwerving. Tevens ben ik op werkbezoek in Rwanda geweest om les te geven.
Mij rol binnen het Maasstad ziekenhuis is verpleegkundige op de afdeling traumachirurgie/orthopedie en vanuit die rol zet ik mij in voor de foundation bij de werkgroep opleidingen, omdat ik graag wat meer met mijn kennis en kunde buiten het ziekenhuis wilde doen en op deze manier een bijdrage kan leveren om de gezondheidszorg te verbeteren op de plaatsen waar de foundation zich inzet.

Lid werkgroep Opleiding – Florence Delcourt

Binnen het Maasstad Ziekenhuis ben ik werkzaam op de afdeling intensive care en lid van het kernteam kwaliteit van de IC.
Ik ben vanaf het begin betrokken bij de Foundation. Ik ben coördinator van de opleidingsgroep. De opleidingsgroep verzorgt de trainingen voor onze projecten in Rwanda en Ghana. Denk aan het voorbereiden van de lessen , het ontwikkelen van PowerPoint presentaties en het programma afstemmen met de collega’s in onze partnerziekenhuizen . Ik heb trainingen mogen geven in Kameroen en Rwanda. We werken volgens het principe “teach the teacher” en proberen vooral de praktijk dichter bij de theorie te brengen.
Dit is een fantastische manier om je kennis en vaardigheden te delen en vooral om te ervaren dat niet alles vanzelfsprekend is in een Afrikaans ziekenhuis. Je leert improviseren en wordt erg flexibel. Het verrijkt mijn werk als IC verpleegkundige en geeft mij de mogelijkheid om op een ander niveau met mijn vak bezig te zijn.

Coördinator werkgroep opleiding – Paula Grabijn-Rensen

Binnen het Maasstad ziekenhuis ben ik opleidingsfunctionaris bij de Maasstad Academie. Daar hou ik me met name bezig met al het reanimatie onderwijs en vaardigheidstrainingen. .
Ik draag bij aan de foundation door didactische verbeteringen, lesgeven aan instructeurs in didactische vaardigheden, trainingen en lessen verzorgen (in de toekomst) in Ghana en evt. Rwanda.
Mij rol binnen het Maasstad ziekenhuis is opleidingsfunctionaris en vanuit die rol geef ik onderwijs (didactisch, reanimatie en vaardigheid) voor de foundation, omdat daar mijn passie, ervaring en kennis ligt.

Lid werkgroep Opleiding – Ingrid Hoeve-Massink

Binnen het Maasstad Ziekenhuis ben ik spoedeisende hulp verpleegkundige, draag ik zorg voor de coördinatie op de SEH, doe de opvang van patiënten en trieer patiënten op urgentie.
Ik ben onderdeel van de groep opleiding. Ik help bij de voorbereiding van een werkreis, maak lessen, vertaal protocollen, help bij verkoop vanuit Afrika meegenomen spullen.
Mijn rol binnen het Maasstad ziekenhuis is SEH verpleegkundige en vanuit die rol doe ik deskundigheidsbevordering voor de foundation omdat ik graag bijdraag aan goede zorg, iets waar iedereen recht op heeft. Verder lijkt het mij mooi om eens te proeven aan de cultuur en gezondheidszorg in een ander land.

Lid werkgroep Opleiding – Helma Hofland

Binnen het Maasstad Ziekenhuis werk ik als verplegingswetenschapper op het brandwondencentrum.
Ik draag bij aan de foundation door lessen voor te bereiden, ter plaatse les te geven en bed-side trainingen aan collega’s in Afrika te geven
In Nederland hebben we het goed, dat merk je pas als je in een Afrikaans ziekenhuis rondloopt waar overal een tekort aan is, tekort aan water, brandstof, soms elektriciteit en kennis. Mijn rol in het Maasstad ziekenhuis is brandwond, kinder- en PICU verpleegkundige en verpleegkundig onderzoeker. Vanuit die rol bereid ik lessen voor, omdat niets zo belangrijk is als het overdragen van kennis en kunde. Door de foundation kunnen we een uitgestoken hand geven aan alle collega’s daar ter plekke die onder veelal moeilijke omstandigheden werken voor lage lonen met grote tekorten.

Lid werkgroep Opleiding – Karin Kamp-Djermor

Binnen het Maasstad Ziekenhuis heb ik diverse functies. Mijn basis is SEH verpleegkundige en ik ben lid van de Verpleegkundig Adviesraad (VAR). Vanuit de SEH heb ik me de afgelopen jaren toegespitst op kwaliteit en veiligheid en ben ik kwaliteitsfunctionaris geworden. Vanuit deze functies heb ik een helicopterview van het ziekenhuis, en een uitgebreid netwerk gekregen die ik graag gebruik als verbindende factor. Sinds 2011 ben ik binnen de toen bestaande werkgroep opleidingen van ontwikkelingssamenwerking actief voor Afrika. De structuur van ontwikkelingssamenwerking en de bijbehorende werkgroepen zijn in de foundation anders belegd. In juni 2012 heb ik mijn 1e inventarisatie reis voor Afrika mogen maken. Deze inventarisatie reizen worden gemaakt om te kijken of een project past bij de uitgangspunten van de, sinds 2015 bestaande, foundation “Maasstad Ziekenhuis for African Hospitals”. Daarvoor ben ik in 2015 naar Rwanda en in 2017 naar Ghana afgereisd. Rwanda en Ghana zijn nog lopende projecten en ik mag me sinds 2015 ook projectcoördinator van Ghana noemen.

Mij rol binnen het Maasstad ziekenhuis is zoals hierboven te lezen zeer divers. Mede door mijn netwerk kwam ik in contact met de foundation. Ik vind het werk voor de foundation enorm inspirerend omdat ik heb mogen zien dat kennis en kunde overdracht in de Afrikaanse ziekenhuizen echt het verschil kan maken tussen leven en dood, die ervaringen zetten alles weer in perspectief!

Lid werkgroep Opleiding – Marcella van der Velden

Binnen het Maasstad Ziekenhuis ben ik oncologie en palliatief verpleegkundige op de Afdeling Longziekten.
Ik draag bij aan de foundation door actief bezig te zijn in de opleidingsgroep. Hier help ik mee met het maken van lesmaterialen voor de verschillende lessen die gegeven worden in zowel Rwanda als Ghana.
Ik ben oncologie en palliatief verpleegkundige en vanuit die rol schrijf ik lesmateriaal voor de foundation, omdat ik graag mijn steentje bij wil dragen aan de verbetering van zorg in de Afrika.