Project IC

Dit project was samen met het sterilisatieproject het eerste project dat de stichting in Hôpital Laquintinie heeft gedaan.

Gezondheidszorg in Afrika

Het was daarmee ook de eerste ontmoeting die de projectleden hadden met de Afrikaanse gezondheidszorg. Wat enorme indruk maakte, was de heel andere context waarin men daar werkt. Waar we in Nederland kunnen vertrouwen op een gezondheidszorg waarin de maatschappij voorziet in betaling van de noodzakelijke kosten, is dat in Kameroen zeker niet het geval. Hoe de behandeling eruit ziet, hangt voor een groot deel af van hoeveel geld de patiënt, of zijn familie, heeft. Vaak moet bijvoorbeeld per dag bekeken worden of een antibioticumkuur voortgezet kan worden. Linnengoed is niet standaard inbegrepen en zaken die wij hier belangrijk vinden zijn lang niet altijd aanwezig. Best even schakelen dus voor de projectleden, die hun hulp en adviezen in deze situatie in moesten zien te passen.

Inventarisatie

Het project zelf startte met een inventarisatie van de hulpvraag van Hôpital Laquintinie. Heel belangrijk natuurlijk, om te weten waaraan er precies behoefte was in het ziekenhuis in Kameroen! Die inventarisatie vond plaats op twee vlakken.

  • Enerzijds keken we wat de leerbehoefte was: welke kennis en vaardigheden konden wij overbrengen?
  • Daarnaast hebben we de organisatie van de IC-afdeling bekeken en waar mogelijk verbeterpunten aangewezen.

Groot enthousiasme

De medewerkers van Hôpital Laquintinie waren heel enthousiast over het project. Zowel de bruikbare adviezen als de ‘spotlights’ die dit project opleverden voor de IC-afdeling, maakten dat de mensen gemotiveerd waren en heel hard hebben gewerkt in de week dat het projectteam aanwezig was. Vaak ook moesten de projectleden en de medewerkers hun krachten bundelen om tot goede oplossingen te komen. Zo waren in Hôpital Laquintinie geen specifieke kussens of andere materialen voorhanden om doorligplekken te voorkomen. Onze projectleden hebben daarom training gegeven in de toepassing van wissel-liggingen en kwamen uit op het gebruik van gevulde waterflessen ter ondersteuning van de patiënt. Met een beetje creativiteit kom je een heel eind!

Resultaten

Bij terugkomst in Laquintinie na ruim een jaar, waren de resultaten van het project duidelijk zichtbaar:

  • alle ruimten waren voorzien van een werkblad;
  • alle kamers hadden bovendien een wasbak met stromend water;
  • voor de meest zware patiënten was een ruimte ingericht waarbij de door het Maasstad Ziekenhuis gedoneerde monitors naast de bedden geïnstalleerd waren;
  • de gehele afdeling was netjes en schoon.

Geweldig om te zien dat het ziekenhuis de training en adviezen op deze manier had omgezet in concrete verbeteringen!