Project Medische Apparatuur en Hulpmiddelen

Het project Medische Apapratuur en Hulpmiddelen bestond uit twee delen:

  • donatie van medische apparatuur;
  • ondersteuning bij het gebruik van deze apparatuur.

Donatie medische apparatuur

Na de verhuizing van het ‘Clara’ en het ‘Zuider’ naar het ‘nieuwe’ Maasstad Ziekenhuis is eind 2011 een grote hoeveelheid vrijgekomen medische apparatuur geschonken aan Hôpital Laquintinie te Douala in Kameroen.

Deze medische apparatuur werd met medewerking van het Maasstad Ziekenhuis gedistribueerd en geïntroduceerd op diverse zorgafdelingen van Hôpital Laquintinie. Hierbij waren optimale inzet en instandhouding van de geschonken medische apparatuur van groot belang, met name voor het veilig functioneren hiervan.

Ondersteuning bij het gebruik

De afdeling Klinische Fysica en Technologie van het Maasstad Ziekenhuis hielp de technici van Hôpital Laquintinie vervolgens met vragen over het onderhoud en veilig gebruik van de medische apparatuur. Zo ontstond een continue samenwerking tussen de beide ziekenhuizen. Als onderdeel van deze samenwerking werden aldaar een medisch instrumentele dienst en een eenvoudig apparatuurbeheersysteem opgezet.

De klinisch fysici en medisch technici van de Afdeling Klinische Fysica en Technologie zijn gestart met de introductie van medische apparatuur op de volgende ondersteunende afdelingen in Hôpital Laquintinie:

• medische beeldvorming;

• sterilisatie afdeling;

• anesthesie.

 

In latere bezoeken kregen de overige afdelingen, zoals bijvoorbeeld de SEH en Gynaecologie, voldoende aandacht van de medisch technici. Op deze manier werd op een stapsgewijze en een verantwoorde manier medische technologie uitgerold binnen Hôpital Laquintinie.

Context: doneren in ontwikkelingslanden

De noodzaak van deze duidelijk gestructureerde en gefaseerde aanpak kwam voort uit de context waarmee wij rekening dienden te houden, met betrekking tot de gezondheidszorg in een ontwikkelingsland als Kameroen. Over projecten in deze landen is al veel geschreven, zodat wij hier rekening mee konden houden in onze aanpak.

Ontwikkelingslanden zijn in toenemende mate afhankelijk van gedoneerde medische apparatuur. Soms is zelfs maar 20% van het totaal aan medische apparatuur aangekocht met in het eigen land beschikbare middelen. De introductie en het onderhoud van medische apparatuur vereist substantiële financiële, organisatorische en human ‘resources’. Helaas krijgen deze ‘resources’ vaak weinig aandacht in ontwikkelingsprojecten, met als gevolg dat een groot deel (soms zelfs tot 70%) van de gedoneerde apparatuur niet naar behoren functioneert.

Richtlijnen van de WHO

Het succesvol introduceren van medische technologie in een ontwikkelingsland vergt een goede voorbereiding. De richtlijnen van de World Health Organization zijn hierbij zeer waardevol. Uit ervaring leert men dat de enorme cultuurverschillen in de praktijk vaak tot lastige situaties kunnen leiden. Er dient dan ook voldoende ruimte te zijn voor improvisatie, om medische apparatuur succesvol aan een ontwikkelingsland te doneren.