Project SEH

Het SEH-project was op dezelfde manier opgebouwd als het IC-project: eerst een inventarisatie van de behoeften in Hôpital Laquintinie. We hebben veel met de mensen in Laquintinie gesproken en natuurlijk goed om ons heen gekeken. Daarbij richtten we ons op twee gebieden:

  • Welke adviezen kunnen wij geven met betrekking tot de inrichting en het gebruik van de afdeling zelf?
  • Wat zijn de behoeften op het gebied van training en scholing – zowel qua kennis als qua vaardigheden?

Advies

Adviezen die wij direct in deze fase konden geven gingen met name over de hygiëne. Zo was op de kamer, bestemd voor kleine chirurgische ingrepen, een gedeeltelijk open riool aanwezig – en er was bovendien geen stromend water. Onze projectleden hebben geadviseerd om dit aan te passen. In latere contacten zien we dat deze aanpassingen gelukkig ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Ook gaven we in de projectweek aan dat de brancards regelmatig schoongemaakt dienen te worden. Dit was niet de standaard procedure in Laquintinie, maar de volgende dag al werden alle brancards uitgebreid geschrobd. Geweldig om te zien! Belangrijk punt van de training hier was dus ook om mee te geven dat ook hygiëne een belangrijk onderdeel uitmaakt van de taken van ál het personeel, en dus ook van alle verpleegkundigen. Daarnaast is geadviseerd over een betere inrichting – en daarmee een efficiënter gebruik – van de ruimtes op de SEH.

Training

Uit de inventarisatie op de SEH bleek dat er vooral behoefte was aan training op het gebied van de acute opvang van de patiënt. Twee zaken vielen op:
– er was onvoldoende structuur bij de opvang van acute patiënten;
– er was geen goed systeem voor triage.

Wij hebben daarom een training ontwikkeld op basis van de ABCDE-systematiek zoals die gangbaar is in de opvang van traumapatiënten.

In de projectweek hebben de projectleden uitleg gegeven hierover, waarbij ze vooral zijn uitgegaan van ‘training on the job’: gewoon meewerken op de SEH, observeren en waar mogelijk adviezen én het goede voorbeeld geven. Naast de ABCDE-structuur, is bijvoorbeeld ook gesproken over de juiste methoden om patiënten te verplaatsen van bijvoorbeeld rolstoel naar brancard, en is er uitleg gegeven over het gebruik van de monitoren die het Maasstad Ziekenhuis had geschonken aan Hôpital Laquintinie.

Al met al een heel nuttige week, waarin het enthousiasme en de inzet van de medewerkers opvielen. De verbeteringen die doorgevoerd zijn op de SEH maken het tot een project waar we trots op zijn!