Training en scholing

Door onze projecten in Hôpital Laquintinie hebben wij nuttige ervaring met de zorg in Afrikaanse ziekenhuizen kunnen opdoen, met name in het overbrengen van kennis over die zorg. Deze ervaringen hebben wij verwerkt in een opleidingsprogramma. Dit programma hebben we breed toepasbaar opgezet, zodat het ook inzetbaar is in andere ziekenhuizen en situaties. Het programma richt zich op kennisoverdracht op de werkvloer en de nadruk ligt op praktijkgericht onderwijs. Er wordt dan ook heel weinig klassikaal les gegeven en de medewerkers gaan vooral zelf aan het werk. Per groepje wordt steeds een onderwerp uitgewerkt, en toegelicht aan de rest van de groep.

In eerste instantie ontwikkelden we een didactische les voor de IC. Deze is vervolgens ook opgenomen in het programma voor het SEH-onderwijs. Daarbij zetten we een trainer in voor de SEH-opleiding, die ook de IC-opleiding had gevolgd. Het resultaat was een heel interactieve training: ’s ochtends les met uitgebreide reflectie in het klaslokaal met onder andere de reanimatiepop, en ’s middags in de praktijk – de werkvloer op, dus! Aan het eind van de SEH-opleiding moesten de medewerkers aan de hand van een praktijk casus laten zien hoe ze een acute patiënt op konden vangen aan de hand van de ABCDE-methodiek.

Het grote voordeel van deze manier van lesgeven is dat het uitnodigt tot een actieve bijdrage en betrokkenheid van de medewerkers. Zo was tijdens de IC-opleiding één van de artsen van het Hôpital Laquintinie aanwezig. Die luisterde eerst een tijdje, maar stond vervolgens op om zijn kennis te delen met de andere deelnemers van de training. Dit soort enthousiasme voor het onderwerp is natuurlijk geweldig om mee te maken!

 

 

 

Tijdens de trainingen heerste een goede sfeer, waardoor de mogelijkheid ontstond om open met elkaar te praten en te discussiëren. Door deze discussie konden we ook praktische problemen met elkaar oplossen. Zo bleken op de kinderafdeling te weinig zuurstofaansluitingen te zijn. Na overleg met de directie kon dit vervolgens aangepast worden.

Op deze manier hebben de verschillende projecten die we gedaan hebben ons veel inzicht gegeven. Deze inzichten hebben wij verwerkt in een opleidingsprogramma waarvan wij ervaren hebben dat het tot enthousiaste reacties leidt, en dat vooral ook goed werkt. Dit programma willen wij dan ook in andere projecten gaan inzetten om tot mooie resultaten te komen!