Tussentijdse evaluatie van de samenwerking

In 2013 hebben we de projecten die we tot dusverre uitgevoerd hebben in Kameroen geëvalueerd, en beschreven in de “Midterm Evaluation of the Partnership Laquintinie Hospital – Maasstad Ziekenhuis”.

Substantiële verbetering

Hieruit blijkt dat het merendeel van de betrokkenen in zowel Kameroen als Nederland zeer tevreden was over de uitwisseling van kennis tussen de beide ziekenhuizen. Met name over het Intensive Care seminar en over de training van de medewerkers van de Sterilisatie Unit waren de reacties enthousiast.

Belangrijk is, dat de meeste deelnemers een substantiële verbetering zagen op zowel de zorg voor, als de behandeling van de patiënt. Daar doen we het voor natuurlijk!

Lange termijn

Nu is het directe resultaat van een project belangrijk, maar het resultaat op langere termijn uiteraard ook. Voor wat betreft de IC-training is de follow-up heel goed geweest, en zijn blijvende veranderingen doorgezet. De follow-up bij de training van de sterilisatiemedewerkers was minder sterk, mede door onvoldoende resources aan de kant van het Hôpital Laquintinie om het hoge niveau te behouden.

Leerpunten

Training op het gebied van onderhoud – in combinatie met de door de stichting gedane donaties van goederen – bleek moeilijker. Deels kunnen we dit verklaren door een onvoldoende helder geformuleerd strategisch plan op dit vlak, deels door het ontbreken van strakke follow-up vanuit het Hôpital Laquintinie. Een belangrijk leerpunt is dan ook geweest, om vooraf steeds met elkaar heldere afspraken te maken over doelen, verantwoordelijkheden en benodigde resources. Daarnaast bleek soms de taalbarriere een probleem. Goede afspraken en indien nodig inschakelen van een tolk zijn hier essentieel gebleken.

De conclusies die we hebben getrokken in deze evaluatie vormen al met al een belangrijke leidraad voor ons, in het verder ontwikkelen van onze werkwijze bij de samenwerking met Afrikaanse ziekenhuizen.

Heb je nog vragen naar aanleiding van het bovenstaande? Neem dan contact met ons op via ons contactformulier.