Mogelijk nieuw project

Stichting ‘Eyes on Ghana Foundation’
In november 2012 is de Stichting ‘Eyes on Ghana Foundation’ opgericht om het vrijwilligerswerk van Marian een formele basis te geven. Onder supervisie van de Ghanese stichting worden fondsen geworven om de projecten die Marjan heeft opgezet af te ronden.

In een kleine 4 jaar is het gelukt om de nieuwbouw van de St. Theresa Kliniek te realiseren.

Het doel voor 2016 is om volledig ingericht te zijn en er een efficiënt lopende organisatie van te maken, zodat veel meer patiënten kunnen worden behandeld. Eveneens is één van de doelen om een erkenning als plattelandsziekenhuiste verkrijgen. De eerste stappen zijn gezet: er zijn twee artsen aangetrokken. De polikliniek, het laboratorium, de operatieafdeling en bedden-units, de oogkliniek met de optiekafdeling, het bezoekerstoilet en de kinderopname-afdeling zijn inmiddels in gebruik genomen. De kraamkliniek volgt in april. De muur rond het complex en de toegangspoort, waar nog aan wordt gewerkt, zorgen er voor dat bekend is wie zich op het terrein bevinden.

Inzet Foundation ‘Maasstad Ziekenhuis for African Hospitals’
Sinds 2015 heeft de stichting ‘Eyes on Ghana’ contact met de Foundation ‘Maasstad Ziekenhuis for African Hospitals’. Charles heeft samen met de stichting ‘Eyes on Ghana’ een projectaanvraag bij de Foundation ingediend. Ondersteuning is nodig op de volgende gebieden:

  • Tien nieuwe verpleegkundigen praktische vaardigheden aanleren.
  • Verpleegkundigen helpen met patiëntenstromen in kaart brengen, registreren en triëren.
  • Opzetten van een kwaliteitssysteem, het vastleggen van doelstellingen voor het ziekenhuis en controle op het behalen van deze doelstellingen.
  • OK inrichten met materialen die al ter plaatse zijn en personeel aantrekken.

In September 2017 zullen Karin Djermor en Bianca de Beer, gespecialiseerde verpleegkundige afreizen voor inventarisatie, ‘training on the job’ en ‘bed-side teaching’.

Kortom weer een ontzettend leuk project met nieuwe uitdagingen!

P.s.: donaties zij altijd welkom!