Onze foundation

De Foundation is opgericht door het Maasstad Ziekenhuis. De Foundation is inmiddels een zelfstandig orgaan met een eigen financiële huishouding en is vanaf 2015 volledig verantwoordelijk voor eigen fondsenwerving. De werkzaamheden van de Foundation behoren immers niet tot de core business van het ziekenhuis. Wel kent de Foundation een sterke verbinding met het ziekenhuis. Medewerkers van het ziekenhuis zijn actief voor de Foundation en in het bestuur van de Foundation zitten medewerkers van het Maasstad Ziekenhuis.

Missie

Onze missie is een bijdrage te leveren aan de verbetering van de kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg in Afrika, in het bijzonder in Afrikaanse ziekenhuizen.

Visie

Door kennisoverdracht met behulp van professionals uit het Maasstad Ziekenhuis – en andere organisaties die een band hebben met het Maasstad Ziekenhuis – realiseren wij medische en verpleegkundige zorg in Afrikaanse ziekenhuizen die voldoet aan Westerse maatstaven voor kwaliteit en veiligheid.

Impact

De afgelopen jaren hebben wij een aantal projecten gerealiseerd waarmee wij de impact hebben bereikt die wij voor ogen hadden. Dankzij kennisoverdracht konden wij een meerwaarde creëren voor de gezondheidszorg in verschillende landen in Afrika. Wij willen doorgaan op deze goede weg.

Bezoldiging bestuur, werkgroepleden en subgroepleden

De leden van het bestuur, de werkgroepleden of subgroepleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden conform artikel 4 lid 6 van de statuten. Noodzakelijke onkosten, gemaakt in het kader van werkzaamheden van de Foundation worden na voorafgaande goedkeuring door het bestuur op verzoek vergoed. De onkosten worden vergoed conform de richtlijnen van de Belastingdienst.

 

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer: 850109395

  • Download hier de statuten van de stichting.
  • Download hier de financiële verantwoording over 2017, 2018 en 2019
  • Download hier het jaarverslag van 2016, 2017, 2018 en 2019
  • Download hier het jaarverslag van 
  • Download hier het jaarplan 2018 -2021.
  • De begroting 2019 is opgenomen in de financiële verantwoording van 2018.