Palliatieve zorg in Rwanda

In Rwanda is, net als in veel landen in Afrika, nog weinig aandacht voor – en expertise in – palliatieve zorg. Het Kibogora Hospital is zelf in samenwerking met de Nederlandse Lelie zorggroep inmiddels een project gestart om dit te verbeteren. Dr. Kees Goedhart is hier nauw bij betrokken. Hun drijfveer daarbij is, zoals zij zelf zeggen, dat zij het belangrijk vinden dat mensen in waardigheid en goede omstandigheden kunnen sterven. Palliatieve zorg is een relatief nieuw onderwerp in Rwanda. Het is daarom van belang dat verpleegkundigen worden begeleid in het leveren van palliatieve zorg, waarbij een andere houding en gedrag wordt aangeleerd. Dit heeft geresulteerd in de vraag om een (palliatief) verpleegkundige uit het Maasstad Ziekenhuis voor het geven van scholing op dit vraagstuk.

De taak van deze palliatief verpleegkundige is met name om de verpleegkundigen van het Kibogora Hospital, door middel van bijvoorbeeld bedside-teaching en learning on the job, te begeleiden bij het bieden van goede palliatieve zorg. Haar ervaringen van afgelopen reis zal zij bovendien ook gebruiken als input voor het te ontwikkelen onderwijsprogramma op basis van het teach-de-teacher principe.

Filmpje over palliatieve zorg

In onderstaand filmpje kun je zien op welke wijze in Rwanda ondersteuning wordt geboden bij het verbeteren van de zorg aan patiënten die stervende zijn. Hoewel de Foundation Maasstad Ziekenhuis for African Hospitals zelf géén ontwikkelingshulp biedt in de vorm van materialen en financiële bijdragen, doen de twee andere betrokken organisaties dit wel. Vandaar ook dat in het filmpje sprake is van de donatie van matrassen.