Zorg jij voor ons nieuwe project?

Wij zijn op zoek naar nieuwe projecten waarbij medewerkers van het Maasstad Ziekenhuis een bijdrage kunnen leveren aan de verbetering van kwaliteit en veiligheid binnen de gezondheidszorg in Afrika.

Vanaf 2014 ligt onze focus primair op scholing en training. Het verbeteren van kennis en vaardigheden van medewerkers helpt écht om de kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg duurzaam te verbeteren. We richten ons primair op overdracht van kennis en vaardigheden door medewerkers van het Maasstad Ziekenhuis. Dat kan gaan om medisch, verpleegkundige, technisch of managementkennis en -vaardigheden. Hierbij willen we zoveel mogelijk aansluiten op specifieke expertise van het Maasstad Ziekenhuis, zoals kwaliteit en veiligheid van zorg, infectieziekten of brandwondenzorg.

Wil jij graag een nieuw project inbrengen? Vul dan het projectaanvraagformulier in. Invullen van het formulier kan in het Nederlands of in het Engels worden gedaan. Stuur het ingevulde formulier vervolgens naar:
ontwikkelingssamenwerking@maasstadziekenhuis.nl

Bij de behandeling van de projectaanvraag hanteren we de volgende criteria:

  • Het project is gericht op ondersteuning van de kwaliteit en de veiligheid van de gezondheidszorg in Afrika, in het bijzonder ziekenhuizen in Afrika.
  • De steun van het project door de foundation bestaat uit onderwijs/opleiding (overdracht van kennis) door medewerkers van het Maasstad Ziekenhuis. Het aanvraagformulier maakt duidelijk hoe dit zal bijdragen aan het verbeteren van de lokale situatie. Projectaanvragen  betreffende goederen/vracht of geld zullen niet in aanmerking komen.
  • De ondersteuning duurt ten hoogste drie jaar.
  • De hoofdtaal voor communicatie tijdens uitvoering van het project is Engels.
  • Het project is ingebed in de werkzaamheden van een maatschappelijke organisatie die ter plekke werkt. Deze zorgt voor monitoring en duurzame inbedding. Hierover maken we concrete afspraken.
  • Projectaanvragen van (voormalig) medewerkers van het Maasstad Ziekenhuis hebben voorrang.
  • In de projectaanvraag wordt duidelijk uitgelegd wat het gewenste effect is van onderwijs/opleiding door medewerkers van het Maasstad Ziekenhuis op de lokale situatie.

Na indienen van het formulier zullen we binnen 6 weken contact met je opnemen. Mocht je nog vragen hebben hierover, dan kun je altijd contact met ons opnemen.