Onze organisatie

De Foundation Maasstad Ziekenhuis for African Hospitals is in 2010 opgericht door het Maasstad Ziekenhuis. De foundation is inmiddels een zelfstandig orgaan met een eigen financiële huishouding en is vanaf 2014 volledig verantwoordelijk voor eigen fondsenwerving. De werkzaamheden van de foundation behoren immers niet tot de corebusiness van het ziekenhuis. Wel kent de foundation een sterke verbinding met het ziekenhuis. Medewerkers van het ziekenhuis zijn actief voor de foundation en in het bestuur van de foundation zitten medewerkers van het Maasstad Ziekenhuis.

De bestuurssamenstelling van de Foundation Maasstad Ziekenhuis for African Hospitals is als volgt:

 

Naam Functie
Dhr. Peter Langenbach Voorzitter
Dhr. Jan den Hollander Secretaris
Dhr. Jean-Bart Bügel Penningmeester
Mw. Riwka del Canho lid
Dhr. Otto van de Breevaart lid + projectleider

Het bestuur wordt ondersteund door een werkgroep Ontwikkelingssamenwerking, die volledig bestaat uit Maasstad-medewerkers. De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Ook de werkgroepleden werken onbezoldigd. Hiermee zorgen wij dat sponsoring voor 100% terecht komt waar deze voor bedoeld is! Daarnaast is Dr. David Overbosch, tropenarts en voormalig directeur van de Travel Clinic Havenziekenhuis & Instituut voor Tropische Ziekten, officieel aan onze foundation verbonden als adviseur. Kinderarts Jeanine Punt is, als ex-tropenarts met werkervaring in Rwanda, betrokken als ambassadeur bij onze stichting.

 

Naam Functie
Dhr. David Overbosch Extern adviseur
Mw. Jeanine Punt Ambassadeur

In 2014 werden de naam van stichting en de statuten aangepast aan de nieuwe koers en de op deze site vermelde missie. De sterke verbondenheid met het Maasstad Ziekenhuis blijft echter belangrijk en zal met de naamswijziging blijven bestaan.

RISN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer: 850109395

  • Download hier de statuten van de stichting.
  • Download hier de financiële verantwoording over 2016 en 2017.
  • Download hier het jaarverslag van 2015, 2016 en 2017.
  • Download hier het jaarplan 2018 -2021. Hierin is ook de begroting 2018 opgenomen.