Onze reizen

Sinds januari 2015 reizen we op regelmatige basis naar het Kibogora Hospital in Rwanda. Onze zorgprofessionals verlenen er hulp door verpleegkundigen en artsen te scholen of door hen op te leiden volgens het ‘teach-the-teacher-principe’, wat betekent dat zij worden opgeleid om hun collega’s te kunnen opleiden. De overdracht van kennis en vaardigheden staat hierbij centraal. Op deze reizen werken we nauw samen met de Lelie Zorggroep en Zorgpartners Midden-Holland.(link naar onze impact stukje Marissa?)

Eind 2015 werd de eerste reis opgevolgd door een werkbezoek van twee weken waarin dagelijks lessen werden gegeven ter verbetering van de lokale gezondheidszorg.

In 2016 is geen bezoek gebracht aan het Kibogora Hospital vanwege instabiliteit van het management daar en de veiligheid voor de opleidingsgroep die bestaat uit verpleegkundigen en artsen. De situatie is sinds eind 2016 dusdanig stabiel dat de weg weer vrij is om de reizen, samen met de samenwerkingspartners, weer een vervolg te geven.

In maart en november 2017 vonden weer twee reizen plaats, waarin beide keren één verpleegkundige en twee artsen naar het Kibogora Hospital reisden. Beide reizen zijn een reëel succes geweest. Nieuw is dan dat er vanaf dat moment ook wordt samengewerkt met de school voor verpleegkundigen. De focus van de kennis- en vaardighedenoverdracht ligt op welvaartsziekten.

In maart 2018 vindt de zover laatste reis plaats. Wederom ligt het accent op welvaartsziekten zoals het Cardio Vasculair Accident, maar ook wondverzorging en pijnbehandeling bij patiënten met uitgezaaide kanker. Omdat er in het slechte weer van dat moment 16 mensen zijn getroffen door de bliksem, wordt een presentatie over de bliksem gegeven en brandwondenzorg aan het lesprogramma toegevoegd.