April

Werkbezoek april 2018

Op zondag 1 april komen Bianca de Beer, gespecialiseerd verpleegkundige Verloskunde, en Joanne Baris-Pellen, SEH verpleegkundige, aan in Ghana. Bianca maakt haar tweede reis naar Ghana en voor Joanne is het de eerste keer.

Na een hartelijke ontvangst blijkt dat dokter Naa, aan wie Bianca goede herinneringen bewaart, er niet meer is. Na de kennismaking met de nieuwe dokter gaat iedereen aan de slag. Bianca en Joanne starten met het inrichten van een ‘eigen kantoor’ in de conferentieruimte. Het werkt fijn voor hen om zich daar te kunnen terugtrekken voor het schrijven van verslagen, etc.

De eerste lessen die zij geven betreffen Neonatal Life Support (NLS). Daarna gaan zij langs de school die is opgezet door Marian Remmerswaal en Lawrence en Charles Bempong, die veel voor de Theresa Clinici in Ghana hebben betekend. Charles vraagt Bianca en Joanne om lessen in BLS voor alle docenten en de staf te verzorgen. Dat blijkt een club van 50 man. Ook lessen in handhygiëne vormen een onderdeel van het lespakket. Door Pediatric Basic Life Support (PBLS) toe te voegen aan het lesprogramma ontstaat een compleet reanimatieprogramma. Ook de ABCD-methode krijgt de nodige aandacht in de lessen.

Bianca en Joanne nemen op verzoek van de kliniek naast het lesgeven ook tijd voor andere zaken, zoals het structureren van de voorraadkamer. Materialen die over de datum zijn of niet gebruikt kunnen worden, halen zij uit de voorraad. Het lijkt erop alsof er spullen vanuit het Westen worden verzameld zonder dat er wordt nagedacht of deze bruikbaar zijn.

Bianca heeft afgesproken om te ondersteunen bij een bevalling, maar omdat bevallingen steeds in de avond/nacht plaatsvinden, duurt het even voordat het moment daar is. ’s Nachts is het te gevaarlijk is om over straat te gaan. Ook komt het voor dat vrouwen worden verwezen naar een ziekenhuis, omdat het risico bij bepaalde bevallingen te groot is voor deze kliniek. Tegen het einde van de reis bevalt er een vrouw tijdens de daguren. Bianca krijgt toestemming van de aanstaande moeder om mee te kijken. Zij ziet dat het team geweldig op elkaar is ingespeeld en met hoe weinig middelen zij veel kunnen doen. Er wordt een prachtige dochter geboren met een prima start. Moeder en kind zijn 30 minuten na de geboorte schoon gewassen op bed en het kind ligt aan de borst. De familie zorgt voor eten en drinken. Zo kan het ook gaan.

Bianca geeft ook een (P)BLS-training op een school met 650 leerlingen, waarvan sommigen zes weken onafgebroken op school verblijven, omdat de afstand tussen huis en school heel groot is. De groep die werd getraind bestond uit docenten, keukenpersoneel, moeders en chauffeurs. De meeste van hen zijn ongeschoold, spreken geen Engels en zijn analfabeet. Daarom geeft Bianca les met behulp van een tolk. Intussen geeft Joanne les in infuus prikken.

Lawrence wil graag ‘triage’ in de kliniek invoeren. Dit is een uitdaging, omdat Joanne dat onderwerp had geparkeerd vanwege de lauwe animo en het beperkte opleidingsniveau. Een positief punt is dat Lawrence in deze wil focussen op het hoger geschoolde personeel. De training bestaat uit een theoretisch en een praktisch deel.
Bij de lessen katheteriseren en echoën blijkt dat in Ghana de behandeling van mannen door vrouwen en andersom nog een belangrijke rol speelt. Dat leidt ertoe dat soms onjuiste conclusies worden getrokken, omdat lichamelijk onderzoek ontbreekt.
De kliniek heeft ‘echodagen’ ingepland, die een week tevoren in het dorp worden aangekondigd. Zwangeren komen dan massaal naar de kliniek en betalen dan 25 cedi (€ 4,60) voor een echo, wat een mooie inkomstenbron voor de kliniek is. Per dag worden ongeveer 35 echo’s gedaan.

Deze reis wordt zoals gewoonlijk afgesloten met het uitreiken van de certificaten aan de cursisten voor hetgeen zij hebben geleerd. Hiermee kunnen de medewerkers hun licentie om te mogen werken verlengen. Het systeem lijkt erg op ons systeem met  accreditatiepunten. Ook tijdens deze reis hebben de medewerkers weer veel kennis kunnen overdragen, die bijdraagt aan het verbeteren van de zorg in dit deel van Ghana.