November

Werkbezoek november 2018

Op zondag 4 november vertrokken Joanne Pellen-Baris en Karin Djermor-van der Kamp naar Ghana voor een drieweeks werkbezoek.

De doelen van deze 3e reis waren:

  • Onderwijs geven en ‘bedside-teaching’
  • Organiseren van de materialen in de magazijnen
  • Verder ontwikkelen van het moeder en kind-centrum
  • Borging van het totale project (loopt door alle onderdelen heen)

De lessen
Joanne en Karin, hebben gedurende de reis in Ghana vele lessen gegeven. Deze bestonden uit herhalingen van eerdere lessen en het geven van nieuwe lessen. Onderwerpen als hygiëne, het zieke kind, (P)BLS, voorbehouden handelingen en de ABCDE-methode komen in elke reis terug.

Er is veel niveauverschil tussen de verpleegkundigen onderling. Het is Joanne en Karin opgevallen dat er vooruitgang zit in het niveau van de verpleegkundigen, die al langer in de kliniek werkzaam zijn en de lessen al twee of drie keer hebben gevolgd.
Om het project goed te borgen hebben zij met directeur Lawrence afgesproken dat verpleegkundigen van een hoger niveau een belangrijkere rol toegewezen krijgen; zij worden als supervisors ingezet op de afdeling waar ze werken. Dit houdt in dat ze verantwoordelijk zijn voor de volgende taken:

  1. Het vervullen van de ‘teach-the-teacher-rol’. Dit betekent dat zij hun collega’s aanleren wat zij zelf hebben geleerd.
  2. Nieuwe medewerkers inwerken volgens de aangeleerde methoden.
  3. Controleren of collega’s de gegeven instructies naleven.
  4. Fungeren als ons aanspreekpunt tijdens de reizen voor het afstemmen over het tijdstip van de lessen; eveneens zorgen dat het juiste personeel tijdig aanwezig is.

Het takenpakket van de supervisors heeft geleid tot een goede borging van hetgeen is onderwezen. Het team hoopt daarom dat de volgende reis volledig in het teken kan staan van lesgeven en ‘bed-side teaching’. Deze methode is ingezet voor de uitleg van de ABCD-methode en diverse voorbehouden handelingen aan het bed. De verwachting is dat met het inzetten van supervisors de kwaliteit van zorg kan worden gewaarborgd.
Artsen vervullen een belangrijke rol in de kliniek. Tot op heden heeft het team vooral gefocust op de verpleegkundigen. Eind 2019 krijgt de kliniek de status ‘hospital’, wat betekent dat het personeel wordt uitgebreid en er een 2e arts komt. De verwachting is dat de aandacht daarna meer zal worden verlegd naar de artsen.

Organisatie magazijnen
De kliniek wil graag een overzichtelijk en geordend magazijn hebben met werkende materialen. Het team heeft de magazijnen georganiseerd en een lijst gemaakt van aanwezige materialen en apparatuur. De kliniek mist nog veel spullen, zoals nieuwe onderdelen, snoeren voor monitoren en hechtmateriaal.

Moeder-kind centrum
Deze reis is er geen collega meegereisd die moeder en kind-zorg als specialisme heeft. Dit omdat Nat, de medewerker die echo’s van zwangere vrouwen moet leren maken, te druk was met haar studie. Tijdens de reis is afgesproken met directeur Lawrence dat Nat iedere dinsdag tijd krijgt om met de ingehuurde echografist mee te kijken en/of te studeren. Als Nat zich in de komende periode ontwikkelt, kan het onderwerp tijdens de volgende reis weer aandacht krijgen.