Rwanda

Rwanda, met als hoofdstad Kigali, is een land in Afrika dat grenst aan Congo-Kinshasa, Uganda, Tanzania en Burundi. Sinds 1962 is Rwanda onafhankelijk  van België. Rwanda is op dit moment stabiel, maar dat kan elk moment weer veranderen. In 1994 woedde er een heftige burgeroorlog tussen de Hutu’s en de Tutsi’s, waarbij 500.000 tot 1 miljoen mensen stierven.

Armoede
Momenteel leeft circa 60% van de Rwandese bevolking onder de armoedegrens. Rwanda is daarmee één van de armste landen van Afrika en heeft grote behoeften op het gebied van gezondheidszorg. Er is maar één dokter voor elke 50.000 mensen en 103 op de 1.000 kinderen overlijden voor het vijfde levensjaar.

Gezondheidszorg & ziektes
Slechts 40% van de bevolking heeft toegang tot goede gezondheidszorg. Malaria is een belangrijke oorzaak voor ziekte en overlijden. Een speciaal voor malaria opgezet gezondheidsprogramma helpt wel, maar is niet afdoende. Met name kinderen overlijden nog vaak. Andere veel voorkomende ziekten zijn gele koorts, malaria, knokkelkoorts, cholera. Ook vormen de zogenaamde welvaartsziekten, zoals kanker, diabetes en hart- en vaatziekten, een steeds grotere bedreiging.

Kibogora Hospital in Rwanda
Het Kibogora Hospital is een ziekenhuis, dat landelijk gelegen is aan de oevers van Lake Kivu. Het ziekenhuis heeft 274 bedden en bedient een populatie van ongeveer 250.000 mensen. Het doet eveneens dienst als doorverwijskliniek voor 12 gezondheidscentra in de regio. Het ziekenhuis biedt chirurgie, algemene medische zorg, kindergeneeskunde, ouderenzorg en neonatologie. Ondersteunende diensten zijn radiologie, het laboratorium, HIV/Aidstesten, behandelfaciliteiten, tandheelkunde, oogheelkunde, fysiotherapie en gezinsplanning. Op de poliklinieken vind je een enorme verscheidenheid en veelheid aan patiënten.