Januari

Werkbezoek januari 2015

In januari 2015 hebben Karin Djermor, SEH verpleegkundige, en Marcella Sekanyana-van der Velden, verpleegkundige longgeneeskunde en palliatieve zorg, een bezoek gebracht aan het Kibogora Hospital in Rwanda. Hun ervaringen kun je hier lezen. 

In samenwerking met de Lelie zorggroep en Zorgpartners Midden-Holland is tevoren een projectplan opgezet. Hierin zijn de scholingsbehoefte op het gebied van welvaartsziekten/aandoeningen en de ontwikkeling van de palliatieve zorg opgenomen. Daarbij kwam ook de vraag om de kennisdeling efficiënter te organiseren.
Lelie zorggroep en Zorgpartners Midden-Holland hebben, naast het project ‘palliative care’, ook het project ‘social care’ opgezet. Dit project draagt bij aan het welzijn van de kwetsbare ouderen in de regio van het ziekenhuis. Daarnaast leveren beide organisaties een bijdrage aan de vormgeving van multidisciplinaire revalidatie.
Marcella leidt als ervaren verpleegkundige de verpleegkundigen in het Kibogora ziekenhuis op in de palliatieve zorg. Aan het bed worden zij onderwezen en nemen zij zo de kennis mee naar de praktijk. Tijdens het bezoek zet Marcella ook een onderwijsprogramma op ter ondersteuning van de transmurale palliatieve zorgketen. Hierbij wordt de ‘teach-de-teacher methode’ ingezet.

Tijdens deze reis hebben Marcella en Karin de behoefte aan scholing over oncologische zorg, cardiovasculaire zorg, diabetes en andere welvaartsziekten geïnventariseerd en geprioriteerd. Deze ziekten zijn in Rwanda nog relatief nieuw en onbekend. Daardoor bestaat er behoefte aan scholing. Zij trainen een selectie van medewerkers, die daarna hun kennis weer op hun collega’s kunnen overdragen. Op deze wijze leveren zij een duurzame bijdrage aan verbetering van de zorg.

In het filmpje is te zien op welke wijze in Rwanda ondersteuning wordt geboden bij het verbeteren van de zorg aan patiënten die stervende zijn. Hoewel de Foundation Maasstad Ziekenhuis for African Hospitals zelf géén ontwikkelingshulp biedt in de vorm van materialen en financiële bijdragen, doen de twee andere betrokken organisaties dit wel. Vandaar ook dat in het filmpje sprake is van de donatie van matrassen.