November

Werkbezoek november 2017

Op 7 november 2017 zijn de internisten Lodewijk Schelfhout en Rineke Leys en IC-verpleegkundige Florence Delcourt naar het Kibogora Hospital in Rwanda afgereisd. De doelstelling van de reis is kennisoverdracht. Dit gebeurt door middel van het ook in eerdere reizen gebruikte ‘Teach the Teacher-principe, waarbij artsen en verpleegkundigen hun kennis in de praktijk overbrengen aan collega’s en hen leren hoe zij hun collega’s kunnen opleiden: het brengen van de theorie naar de praktijk.

Beide artsen zijn één week actief. In die periode geven zij lessen op het gebied van diabetes, bloedarmoede, cardio vasculaire risico’s en sikkelcelziekte. ‘s Morgens geven zij les en in de middag lopen zij mee met de artsen om hen in de praktijk kunnen ondersteunen.

IC-verpleegkundige Florence Delcourt heeft samen met de werkgroep opleidingen een programma voor verpleegkundigen ontwikkeld, zowel Frans- als Engelstalig. Samen met twee collega’s van Zorgpartners Midden-Holland verblijft zij twee weken in Rwanda. In deze tijd geven zij ’s morgens les aan verpleegkundigen en ’s middags aan leerling-verpleegkundigen. De eerste week besteden zij speciale aandacht aan de ABC-methodiek, omdat deze aansluit bij de methodes die het Kibogora ziekenhuis zelf gebruikt. Het doel hiervan is om verpleegkundigen meer in hun kracht te zetten in de diagnosefase. De tweede week kent een praktische invulling, waarbij de verpleegkundigen op de afdeling meelopen en zij aan de hand van praktijkervaringen de theorie toetsen.

Het Maasstad Ziekenhuis werkt in dit project samen met Zorgpartners Midden-Holland en Lelie Zorggroep. Het Maasstad Ziekenhuis focust op de medische kennisoverdracht en Zorgpartners Midden-Holland en Lelie Zorggroep richten zich op de zorg voor ouderen, specifiek op het gebied van revalidatie en palliatieve zorg. Dit samenwerkingsverband betekent voor het Kibogora Hospital een aanvulling op verschillende specialismen, waarbij het ziekenhuis in staat is zich te versterken door het leveren van kwalitatief betere zorg.