November

Werkbezoek november 2018

Op zondag 4 november vertrokken Helma Hofland en Florence Delcourt naar het Kibogora Hospital voor drie onvergetelijke werkweken. Zo’n reis is elke keer weer spannend.  

Deze keer reisden zij met drie collega’s van de andere organisaties: Karlijn Ceelen en Carolien Loef van de Lelie zorggroep en Ramona van der Loo van Zorgpartners Midden-Holland. In de voorbereidingsfase hadden zij elkaar twee keer ontmoet, waarna zij elkaar nog niet goed kenden, maar wel de overtuiging hadden dat zij dezelfde passie voor hun werk delen en zich daarin kunnen verbinden. Al snel ontstond er een goede klik en, naar later zou blijken, zou die klik hun kracht worden. In de tweede week zijn Rineke Leys en Lodewijk Schelfhout gekomen om het team te versterken.

De collega’s merken dat de trainingen van ‘the Dutch team’ heel belangrijk zijn geworden voor de verpleegkundigen in Kibogora. Het is heel fijn om te merken dat zij meer dan welkom zijn. Dankzij de inspanningen van alle collega’s, die eerder naar Kibogora zijn afgereisd, is er vertrouwen bij de medewerkers van het ziekenhuis en ondersteunt de staf de trainingen. Dagelijks volgen 30 tot 40 verpleegkundigen hun lessen. Aan het einde van de reis hebben zij in totaal 90 certificaten uitgedeeld!

De lessen worden verdeeld in twee thema’s: wondverzorging en de zorg voor de patiënt na een CVA (beroerte). Denk hierbij aan de behandeling van brandwonden en chirurgische wonden, pijnbehandeling, medicatieveiligheid, mobilisatie van een CVA-patiënt, decubituspreventie en zorg in geval van een delier of depressie. In de ochtend geeft het team les aan de verpleegkundigen en in de middag aan de studenten van de Kibogora Polytechnic. Na de lessen wordt de theorie in praktijk gebracht door middel van de ‘bedside teaching-methode’.

Een belangrijk doel van de reis is het personeel zodanig trainen dat zij zelf voor de overdracht van kennis gaat zorgen binnen hun organisatie. Nu al durven de Maasstad-collega’s te zeggen dat er op dat punt grote stappen zijn gezet. Helma en Ramona hebben hard gewerkt aan het opleiden en begeleiden van een klein ‘wondteam’. Het wondteam heeft onder andere de opdracht gekregen om haar kennis met collega’s ter plaatse te delen om zodoende de kwaliteit rondom de wondverzorging te verbeteren. Omdat dit een goed afgebakend project is, kan goed worden gevolgd of zij de gewenste stap maken. Hierbij zal ook ‘coaching op afstand’ worden ingezet.

Tijdens het afrondende evaluatiegesprek heeft Leonard, de hoofdverpleegkundige, aangegeven het plan te hebben om een eigen ‘education team’ samen te stellen. Hij wil het team graag actief laten deelnemen aan de volgende training, waarna zij in staat moeten zijn om onder begeleiding van het Nederlandse team zelf lessen te gaan verzorgen. Voor het team van trainers betekent dit heel veel, want dit is waarnaar zij jaren naartoe gewerkt hebben.

De volgende reis naar het Kibogora staat gepland voor maart 2019. Hiervoor zijn we op zoek naar geschikte collega’s die de continuïteit kunnen waarborgen. De focus van dit team zal liggen op het coachen en begeleiden van het ‘education team’. Daarnaast bestaat de wens om training ‘ambulance verpleegkundige’ en spoedzorg te verzorgen.

Het team is kijkt terug op een leerzame tijd voor beide partijen en zal alweer snel starten met de voorbereidingen voor de reis in maart!