Onze impact

Ons doel is een bijdrage leveren aan verbetering van kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg in Afrika door overdracht van kennis, vaardigheden en gedrag.

In 2015 is onze foundation van start gegaan. Sindsdien hebben we diverse projecten uitgevoerd op het gebied van kwaliteit en veiligheid met positieve eindresultaten. Door overdracht van kennis en vaardigheden van onze verpleegkundigen en artsen kunnen de specialisten in Afrika de vertaling van theorie naar praktijk beter maken, wat heeft geleid tot het verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten en zelfs het redden van levens.

In de loop der jaren bleek dat de overdracht van kennis veel meer impact heeft dan het beschikbaar stellen van medische apparatuur. Sindsdien maken we tevoren heldere afspraken met elkaar over de te behalen doelen. Voor vertrek wordt altijd ruime aandacht besteed aan de doelen, verantwoordelijkheden en benodigde middelen. Dit vanzelf in overleg met onze partners. Ook schakelen we een tolk in wanneer we te maken hebben met een taalbarrière.